Mailaul kolib festivali ajaks Kvartalisse

2.–5. maini on Kvartalis Mailaulu infopunkt ja autorilaulu lava.

Kontsertide kava:

üllatusesineja
3. mail kell 12

Benjamin Aggerbæk
4. mail kell 12

Silver Jusilo
5. mail kell 12